Powstał właściwie w 1995 roku, za przyczyną bałaganu obchodził swoje pięciolecie dopiero w 2001, za co nikogo nie można przepraszać, bo nie ma winnych tej sytuacji.

Zespół został założony przez Iwonę Konowalik, w jego skład wchodziło tyle osób, że zdecydowałem się nie umieszczać ich nazwisk na tejże stronie, głównie z obawy, iżbym kogoś ważnego nie pominął, co może się zdarzyć, jako, że zespół ulegał rozmaitym permutacjom, klonował się i redukował, wyrastały mu odnogi, to znów zmieniał skład w 100%. Z podobnych powodów, do których zaliczam jeszcze defragmentowaną z roku na rok pamięć, nie będę umieszczał składów pozostałych zespołów, z którymi miałem do czynienia (będzie to dotyczyło Teatrzyku Schizofrenicznego, Teatru im. Cześka Czereśniaka, Teatru Kosmiczne Dziewczyny). Osoby występujące w tychże zespołach serdecznie za taki stan rzeczy przepraszam.


O Teatrze
Teatr TUP TUP był zespołem dziecięcym, zrealizował kilka spektakli lalkowych, jak również przedstawień żywego planu.

W pierwszym okresie swojej działalności, prowadzony przez Iwonę Konowalik, wystawił dwa spektakle zaliczane do tak zwanego teatru przedmiotu, będącego jak wiadomo odmianą teatru lalkowego. Były to przedstawienia: SZCZURZE WESELE - spektakl powstały w oparciu o bajkę birmańską - nagrodzony podczas Wojewódzkiech Spotkań Teatrów Lalkowych w Strzelcach Opolskich, oraz LISTONOSZ - wedłu tekstu Jana Brzechwy.
Już w tym pierwszym okresie nastąpił wyraźny podział członków zespołu na osoby, które teatr lalkowy lubią i chcą robić, oraz na te, dla których jest to rzecz wysoce dziecinna i nie chcą mieć z nią nic wspólnego. Taka sytuacja doprowadziła do rozłamu grupy na dwie czści, z których druga - TUP TUP II - zdołała zrealizować przedstawienie KOPCIUSZEK, wedle znanej powszechnie historii. Zespół ten z czasem zmieni nazwę na KOSMICZNE DZIEWCZYNY.

Drugim etapem TUP TUPA będzie współpraca członków zespołu z nowym instruktorem - panią Beatą Bogacz-Woźniak. Teatr TUP TUP zrealizuje z nią spektakl TYMOTEUSZ RIMCIMCIM, który również zdobędzie nagrodę na kolejnej edycji strzeleckiego przeglądu lalkowego.

Potem przez kilka lat teatr TUP TUP był prowadzony przez Roberta Konowalika. Powstał w tym okresie jeden spektakl lalkowy: OPOWIEŚĆ O CZŁOWIEKU BEZ TWARZY, ale skończyło się to zupełnym rozpadem zespołu, z którego odeszły wszystkie osoby od początku w nim występujące.
Zmienił się skład grupy oraz jej charakter, teatr przestał zajmować się lalkami. Z nowym TUP TUPEM zrealizowany został spektakl PACZKA (groteska na temat sporej wielkości niezaadresowanej szczegółowo przesyłki pocztowej ujawniającej wśród członków pewnej rodziny różne nieprzyjemne zachowania i poglądy). Premiera kolejnego przedstawienia nie doszła do skutku (RODZINA KAPUŚCIARSKICH). Po upływie roku nastąpiła kolejna zmiana składu grupy.

W tym samym czasie działał w Domu Kultury w Ozimku również teatrzyk BEZ NAZWY, który z powodu konfliktów osób w zespole nie dotrwał do pierwszej premiery, oraz teatry HORYZONT, HORYZONT II i KOSMICZNE DZIEWCZYNY alias TUP TUP II (nie licząc FIETERA i TEATRU NASTĘPNEGO). Przy tym natłoku grup, niektóre z nich rozpadły się: wspomniana grupa BEZ NAZWY oraz HORYZONT i HORYZONT II, natomiast grupa KOSMICZNE DZIERWCZYNY została rozwiązana (jak sie okazało, na okres roku, potem wznowiona została jej działalność (istniejacy do dzisiaj teatr KTO?).

Trwa nadal TUP TUP, który zmienia skład, ale nie profil. Zespół realizuje ostatni spektakl w starym składzie, wzbogacony o kilka nowych osób, które z czasem staną się właściwym składem teatru TUP TUP, komedia kryminalna URODZINY WIOLI.

Jest rok szkolny 1999/2000. Z nowym składem powstają spektakle ANTONIEGO CZECHOWA MINIATURY oraz STRZELBA. Oba zostają wystawiane jedynie w naszym domu kultury (wyjątkiem była tylko PACZKA oraz spektakl teatru HORYZONT - ZIELONY KAPTUREK i teatru KOSMICZNE DZIEWCZYNY - ROMEO I JULIA - pokazywane na Strzeleckich Spotkaniach Teatrów Różnych Form z... Teatrem - bez rezultatów w postaci nagród.

W następnym roku teatr TUP TUP nie realizuje żadnego spektaklu z powodu choroby instruktora. Przez jakis czas prowadzone są próby do przedstawienia o wampirach, ale spektakl nie powstaje. W ciągu całego roku szkolnego teatr TUP TUP wystawia jedynie dwie nowelki spektaklu ANTONIEGO CZECHOWA MINIATURY, podczas obchodów 10-lecia teatru FIETER oraz piątej rocznicy powstania teatru TUP TUP.

W okresie 2001/2002 teatr zawiesił działalność. We wrześniu 2002r. rozpoczęły się prace nad nowym spektaklem grupy, która od tej chwili pracowała w składzie:

Bernadeta Tyrała
Małgorzata Tyrała
Joanna Jakubiec
Estera Pełech
Kaja Muszalczyk
Sabina Jakubiec
Justyna Cieśla

Grupa realizuje przedstawienie KOBIETY Z RODU SALOMONA, którego premiera ma miejsce w marcu 2003r. Planowana jest nawet rozszerzona wersja tematu, z udziałem dziewcząt z teatru Fieter, ale ta idea wkrótce upada. Zespół przystępuje do pracy nad pierwszą częścią spektaklu WWOODYALLENIADA (część drugą ma zrealizować teatr KTO?). Scenariusz pierwszej części jest właściwie powtórzeniem tekstu spektaklu pod tym samym tytułem, zrealizowanym przed kilkoma laty przez Teatr Następny, scenariusz drugiej części jest zupełnie nowy. Prace trwają do maja, po czym zespół nagle przestaje istnieć. Całość przedstawienia zostaje zrealizowana przez Teatr KTO?, dla którego ten spektakl staje się początkiem długotrwałej, bardziej dojrzałej działalności. 

Teatr TUP TUP przestaje istnieć w maju 2003 roku, grupa w zmienianym składzie i z drobnymi przerwami istniała jednak aż osiem lat.
 
Spektakle
SZCZURZE WESELE
scenariusz wedłu bajki birmańskiej i reżyseria: Iwona Konowalik
obsada: Agnieszka Teper, Bartosz Teper, Oriana Janerka, Marta Sznicer, Martyna Konowalik

LISTONOSZ
scenariusz według Jana Brzechwy i reżyseria: Iwona Konowalik
obsada: Agnieszka Teper, Bartosz Teper, Oriana Janerka, Marta Sznicer, Martyna Konowalik

TYMOTEUSZ RIMCIMCIM
reżyseria: Beata Bogacz-Woźniak
scenariusz według Jana Wilkowskiego
obsada: Bartosz Teper, Agnieszka Teper

OPOWIEŚĆ O CZŁOWIEKU BEZ TWARZY
scenariusz i reżyseria: Robert Konowalik
muzyka: Bartosz Teper
obsada: Anna Filipek, Ewelina Materak, Bartosz Teper, Agnieszka Teper, Katarzyna Wcisło, Estera Pełech

PACZKA
scenariusz i reżyseria: Robert Konowalik
muzyka: Marilyn Manson
obsada: Bernadeta Tyrała, Małgorzata Tyrała.

URODZINY WIOLI
scenariusz i reżyseria: Robert Konowalik
obsada: Bernadeta Tyrała, Małgorzata Tyrała.

ANTONIEGO CZECHOWA MINIATURY:
KAMELEON, ŚMIERĆ URZĘDNIKA, DYPLOMATA
scenariusz na podstawie opowiadań Antoniego Czechowa i reżyseria: Robert Konowalik
obsada: Angela Kotula, Grzegorz Ochwatowski, Bernadetta Tyrała, Małgorzata Tyrała, Estera Pełech, Joanna Jakubiec

STRZELBA
scenariusz i reżyseria: Robert Konowalik
obsada: Angela Kotula, Grzegorz Ochwatowski, Bernadetta Tyrała, Małgorzata Tyrała, Estera Pełech

KOBIETY Z RODU SALOMONA
scenariusz i reżyseria Robert Konowalik
obsada: Estera Pełech, Joanna Jakubiec, Sabina Jakubiec, Małgorzata Tyrała, Bernadeta Tyrała

 

-- Żeby gra była rzeczywista, trzeba mieć rzeczywistego partnera. Mój tylko udawał. Zdawało mu się, że jest wspaniałym kochankiem. Nieraz myślałam, że dobrze byłoby, gdyby został na pewien czas impotentem, bo straciłby też pewność siebie. Kto naprawdę kocha, nie może być tak pewny siebie jak on był. Kto kocha, ten lęka się, czy zachowa miłość, prawda?

NASZ CZŁOWIEK W HAWANIE

© 2021 Teatr Fieter | Powered by Joomla! | CMS